Uw werknemer komt langdurig niet opdagen, wat nu?

persneel

Stel, uw werknemer komt langdurig niet opdagen. Hij is niet bereikbaar en blijft zonder reden of aankondiging weg. Dat brengt uw continuïteit in gevaar en leidt tot onrust onder anderen. Kunt u hem ontslaan? Wat moet u doen?

Langdurige afwezigheid

U gaat er als werkgever van uit dat uw werknemer op de afgesproken tijd komt werken tenzij de werknemer zich ziek meldt of afmeldt.

‘Ik ben het zat met jou, over en uit!’

Het ligt voor de hand om hem wegens werkweigering op staande voet te ontslaan. Echter, het kan zijn dat uw werknemer een goede reden heeft om niet te komen werken. Dan liggen de zaken juridisch toch anders. De volgende vragen zijn relevant:

  • Heeft de werknemer al eens eerder vergelijkbaar gedrag vertoond?
  • Heeft de werknemer zich uitgelaten over een privésituatie?
  • Heeft de werknemer onlangs een officiële waarschuwing ontvangen?
  • Hoe is de gezondheid van de werknemer?
  • Zijn er strubbelingen op de werkvloer?

Hoe denken rechters daarover?

Werknemer onvindbaar. In een zaak die speelde voor de Rechtbank Limburg, 08.03.2017 (RBLIM: 2017:2084), ging het om een medewerker contactcenter. Vanaf 17 november 2016 is de werknemer onvindbaar en is hij zonder enig bericht van verhindering niet meer op de werkvloer verschenen. De werkgever verzoekt in eerste instantie schriftelijk (aangetekend) om binnen drie dagen contact op nemen. Als een reactie uitblijft, stuurt de werkgever eerst een brief dat het loon wordt opgeschort (met recht op loon met terugwerkende kracht als de situatie wordt opgeheven) en in tweede instantie een brief waarin het loon wordt stopgezet (geen recht meer op loon).

Geen reactie

Op de brieven volgt geen reactie. Hierna is de werknemer nog tweemaal schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek. De werknemer verschijnt beide keren niet. Vervolgens verzoekt de werkgever de rechter de arbeidsovereenkomst op de zogenaamde ‘h­ grond’ te ontbinden: ”zodanige omstandigheden dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.” Dit wordt ook wel vangnetbepaling genoemd.

Lege huls

De rechter stelt vast dat het dienstverband een lege huls is geworden nu de werknemer op geen enkele wijze reageert. De vangnetbepaling is o.a. voor dit soort zaken bedoeld, zodat het ontbindingsverzoek kan worden toegewezen. Let op. Hierbij is het van belang dat u, zoals in deze beschreven rechtszaak, alles heeft gedaan om in contact te komen met uw werknemer. Tip. U heeft in de tussentijd wel de mogelijkheid het loon op te schorten en/of stop te zetten.

Nog een voorbeeld

In een andere zaak die speelde voor de Rechtbank Oost Brabant, 22.02.2017 (RBOBR:2017:895), had een werknemer een maand vakantie opgenomen om in Ethiopië zijn zieke moeder te verzorgen, zonder terug te keren. De werkgever nam veelvuldig contact op met hem. Toch kwam hij niet terug. De werkgever beroept zich op wanprestatie (toekenbare tekortkoming). De rechter bepaalde dat de arbeidsovereenkomst alleen wordt ontbonden als de wanprestatie vergelijkbaar is met een dringende reden voor ontslag op staande voet. De rechter vond dat hiervan sprake was omdat de werknemer (al één jaar afwezig) tekortgeschoten is in de meest wezenlijk verplichting van de arbeidsovereenkomst, namelijk het verrichten van werk. Tip. Is uw werknemer verwijtbaar afwezig, laat de arbeidsovereenkomst dan ontbinden door de kantonrechter.

Als een werknemer zonder enig bericht langdurig niet meer komt werken, is dat voldoende reden voor ontslag. Van belang is wel dat u (bewijsbaar) veelvuldig contact met uw werknemer heeft gezocht. Verzamel dus bewijzen (brieven, e-mails, sms’jes, belnotities, etc.) voor een goed dossier

Leave a comment

Vast bedrag
per maand

Persoonlijk
contact

Binnen 24 uur
antwoord

Gratis
overstapservice

w w

Contactgegevens
PSA Financials

Correspondentieadres
PSA Financials & Consultancy BV
Postbus 30223, 3001 DE Rotterdam

Bezoekadres
Rotterdam

PSA Financials
World Trade Centre Rotterdam
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

WTC Parking Rotterdam
Parkeergarage WTC-Hudson Bay
Leeuwenstraat 2, Rotterdam

Bezoekadres
Den Haag (op afspraak)

PSA Financials
World Trade Centre The Hague
Prinses Beatrixlaan 582
2425 MV Den Haag

WTC Parking Den Haag
Parkeergarage WTC The Hague
Prinses Marijkestraat 57, Den Haag